Friday, August 5, 2016

Malva Moschata Flowering Against Blue Sky.

Katost blomstrer mod blå himmel.