Sunday, February 18, 2018

Red Berry Against Decaying Hydrangea Flowers.

Rødt bær mod henfaldende hortensiablomster.