Wednesday, May 28, 2014

White Cat crossing Path.

Hvid kat krydser sti.

Spirea growing up Chain Link Fence.

Spirea gror op ad metal hegn.

Landscape with Path crossing Stream.

Sti krydser vandløb i landskab.

Landscape with Cattle enjoying Spring and fresh Grass.

Landskab med kvæg, som nyder foråret og det friske græs.

Single Rushes against blue Sky and white Clouds.

Et enkelt siv mod blå himmel med hvide skyer.

Newly planted Maize Plants.

Nyligt plantede majsplanter.

Monday, May 19, 2014

Yellow Dandelion and full fluffy Seed Head.

Gul Mælkebøtte og Mælkebøtte i frø.

Flowering Apple Tree against Blue Sky.

Blomstrende æbletræ mod blå himmel.

Dandelions and withered Leaves.

Mælkebøtter og visne blade.

Blooming Cherry Plum.

Blomstrende Mirabel.

Fragile Flowers from Fruit Tree behind Metal Fence.

 Skrøbelige blomster fra frugttræ bag metalhegn.

Green wild Vegetation with Poppies.

Grøn vild plantevækst med valmuer.

Friday, May 16, 2014

Red Poppies and green Straw of Grass seen from a Frog`s Perspektive.

Røde Valmuer og grønne græsstrå set fra en frøs synsvinkel.

Close up on full blooming yellow Dandelion Flowers.

Nærbillede af gule Mælkebøtter i fuld blomst.

Lazy Stream in green Summer Landscape.

Dovent vandløb i grønt sommerlandskab.

Lilac Buds.

Syrenknopper.

Impressive Flower Head of Giant Hogweed.

Imponerende blomsterhovede fra Kæmpe Bjørneklo.

Yellow Daisies or Doronicum seen from a frog perspective.

Gule Margueritter eller Gemserod set i frøperspektiv.

Elderflowers and insect.

Hyldebærblomster og insekt.

Closeup on beautiful blooming Fruit Tree.

Nærbillede af smukt blomstrende frugttræ.