Sunday, June 11, 2017

Village Street and Blue Sky.

Landsbygade og blå himmel.