Tuesday, July 19, 2016

Small Self-sown Trees Lit by Morning Sun.

Små selvsåede træer oplyst af morgensolen.