Friday, July 22, 2016

Tiny Red Car Far Away in Rural Landscape.

Lille rød bil langt væk i marklandskab.