Monday, August 1, 2016

Poppies and Rural Landscape Seen Through Chain Link Fence.

Valmuer og landligt landskab set gennem fletværkshegn.