Tuesday, June 7, 2016

Blurry Dandelion Seed Head in Front of Wildflowers and Grass Species.

Sløret mælkebøtte frøstand foran vilde blomster og græsarter.