Thursday, June 16, 2016

Dandelion Fluffy Seed Heads in Green Vegetation.

Lodne mælkebøtte frøstande i grøn vegetation.