Friday, June 3, 2016

Ripe Wild Grass Ears Against Blue Sky.

Modne vilde græsaks mod blå himmel.