Thursday, June 9, 2016

Dandelion Seed Heads and Blooming Buttercups.

Mælkebøtte frøstande og blomstrende smørblomster.