Monday, June 20, 2016

Blurry Poppy Bud in Front of Big Tree in Landscape.

Sløret valmueknop foran stort træ i landskab.