Thursday, June 9, 2016

Poppies Growing by Pond Behind Steel Wire Fence.

Valmuer vokser ved dam bag ståltrådshegn.